Welkom in Westeremden
WESTEREMDEN
info
Algemeen
Westeremden is een wierdedorp met een radiale structuur dat in de vroege middeleeuwen is ontstaan aan de Fivelboezem.
In het jaar 945 wordt Westeremden al beschreven in lijsten van de abdij Fulda.
Toen heette het nog Emedun toen werd het Emetha en later is dat verandert in Emden en uiteindelijk ergens in de 17e eeuw in Westeremden omdat in  Ost-Friesland in Duitsland ook al een Emden lag (de etymologie ligt nog iets ingewikkelder).
Ooit heeft het aan zee gelegen met zijn eigen haven die na het dichtslibbing omstreeks 1219 is gedempt.
Door het aanleggen van dijken en inpoldering is Westeremden steeds meer landinwaarts komen te liggen.

Westeremden valt onder de gemeente Loppersum en er wonen nu 411 inwoners (Gem. Loppersum 01-01-2012) en zijn er 162 woningen (inclusief buitengebied).
De dorpskern is beschermd dorpsgezicht en het is dan ook een lust voor het oog om de oude huizen te bewonderen.
Verder is het een actief dorp waar door en voor Westeremders veel wordt georganiseerd.

                                                                                                                                                                             

@openstreetmap/bewerkt door westeremden.eu     
                                                 

                   ^^
    klik hier voor een
toer door Westeremden

Algemeen
Andreaskerk
Ons dorpshuis
Dorpsarchief
Ien en om 't Wiergat
Fivelboezem
"Sterke verhalen"
Nieuwsbrief gemeente Loppersum en mededelingen
Welkom in WesteremdenNieuws en aktiviteitenVoorzieningenOrandoSport en SpelKunst en cultuurOverige verenigingenHandige linksDisclaimer