Welkom in Westeremden
WESTEREMDEN
info
Fivelboezem
Het gebied waar de rivier de Fivel stroomde heet de Fivelboezem. De Fivel ontsprong in de hoogveenmoerassen rond Hoogezand en Kolham als traag kabbelende veenriviertjes.

Het water ging via de Slochter Ae en de Scharmer Ae naar de kust. Bij de zee hadden eb en vloed invloed op het stroomgebied van de Fivel, waardoor meanders (slingerende bochten) ontstonden. Bij Loppersum was de rivierbedding 70 meter breed, bij Westeremden 100 meter. Van verschillende kanten kwamen zijstromen die het rivierdal steeds breder maakten.

De Fivel betekend naar waarschijnlijkheid de geweldige of de bruisende.De rivier gaf zijn naam aan het district Fivelingo of Fivelgo, ofwel het gouwe waar de Fivel woonde. Dit gebied was het uitgestrekte gebied rond de fivelstroom, dat zich uitstrekte vanaf de Eemsmonding tot in de veenkoloniën.

In latere eeuwen was niet meer altijd even duidelijk waar de Fivel had gestroomd. Kleiafzettingen van de zee maakten de loop onzichtbaar. Toch hebben enkelen geprobeerd de vroegere loop te traceren, waarbij opvallend was dat in het gebied tussen Uithuizen en Leermens helemaal geen wierden lagen en erom heen wel een krans van wierden. In dat gebied had zich waarschijnlijk de stroom bevonden.

Een stuk van de Westeremder maar en de zeemsloot tussen Westeremden en Garsthuizen zijn nog laatste restanten van de Fivel en de Oude Maar is het restant van een waddenpriel ook in het landschap kan je het reliëf nog zien van de oude Fivelboezem.

                                                                                  
                                                                                         
                                                                                                                      Westeremder maar

Meer ontstaan-historie over de havens van Groningen?  klik
hier.


                                                 

Bron; RNA-Groningen, Wikipedia en Hacquebord en Hempenius
Bron;provincie Groningen


Algemeen
Andreaskerk
Ons dorpshuis
Dorpsarchief
Ien en om 't Wiergat
Fivelboezem
"Sterke verhalen"
Nieuwsbrief gemeente Loppersum en mededelingen
Welkom in WesteremdenNieuws en aktiviteitenVoorzieningenOrandoSport en SpelKunst en cultuurOverige verenigingenHandige linksDisclaimer