Welkom in Westeremden
WESTEREMDEN
info
Nieuwsbrief gemeente Loppersum en mededelingen Uitnodiging informatiebijeenkomst herinrichting Westeremden

 

Aansluitend op de eerste en de tweede fase van de herinrichting Westeremden, start de gemeente binnenkort  de voorbereidingen voor de inrichting van het Dorpsplein en het Haventerrein (fase drie). Omdat het Dorpsplein en het Haventerrein een functie hebben voor alle inwoners van Westeremden is er een dorpsbrede  informatiebijeenkomst op dinsdag 13 januari 2015, 19.00 – 21.00 uur in het Dorpshuis.

Zoals gebruikelijk werkt de gemeente in de herinrichting samen met een klankbordgroep. De huidige leden van de klankbordgroep hebben de mogelijkheid om lid te blijven in deze derde fase. Gezien de algemene functie van het Dorpsplein en het Haventerrein is er de mogelijkheid om de klankbordgroep uit te breiden met andere geïnteresseerden. U kunt zich daarvoor aanmelden tijdens de informatiebijeenkomst.

 

Gemeente Loppersum 

 

 


NIEUWSBRIEF OKTOBER LOPPERSUM NATUURLIJK GROEN
KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF JUNI LOPPERSUM NATUURLIJK GROEN.KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

 

Groningen en Loppersum ondertekenen overeenkomst Afvalprogramma


Loppersum- Op donderdag 26 juni 2014 hebben de gemeente Groningen en de gemeente Loppersum de Dienstverleningsovereenkomst getekend over de afvalinzameling in de gemeente Loppersum. In de Dienstverleningsovereenkomst staan de afspraken die beide gemeenten hebben gemaakt over de realisatie van de acht maatregelen uit het Afvalprogramma 2013. Namens de gemeente Groningen was wethouder Joost van Keulen aanwezig. Namens de gemeente Loppersum tekende wethouder Pier Prins.
 

Pier Prins: “Met dit contract formaliseren we de samenwerking tussen Loppersum en de Milieudienst van de gemeente Groningen. We zijn blij dat we de kwaliteiten en de diensten van de Milieudienst voor het realiseren van de afvalmaatregelen kunnen inzetten. Mooi is dat hiermee het tarief van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners is gedaald met 3%.”
 

Afvalprogramma Loppersum 2013
Vorig najaar is het nieuwe Afvalprogramma Gemeente Loppersum 2013 vastgesteld door de Gemeenteraad. In dit nieuwe Afvalprogramma 2013 zijn in het kader van doelstellingen op het gebied van dienstverlening, duurzaamheid en efficiëntie acht nieuwe maatregelen voor de afvalinzameling opgenomen. Deze acht maatregelen zijn in het afgelopen half jaar stapsgewijs ingevoerd onder de titel AFVAL? Anders! Hiermee is de afvalinzameling op onderdelen verbeterd. De acht onderdelen zijn: inzamelen van grof snoeiafval, het inzamelen van textiel, het vervangen van de minicontainers, het aanpassen van de verzamelcontainers, het klein chemisch afval, de stalling van het inzamelvoertuig, bedrijfsafval en afval inzamelen bij maatschappelijke instellingen.

26-07-2014

Algemeen
Andreaskerk
Ons dorpshuis
Dorpsarchief
Ien en om 't Wiergat
Fivelboezem
"Sterke verhalen"
Nieuwsbrief gemeente Loppersum en mededelingen
Welkom in WesteremdenNieuws en aktiviteitenVoorzieningenOrandoSport en SpelKunst en cultuurOverige verenigingenHandige linksDisclaimer